Laste tennisekooli hinnakiri

2019/2020 õppeaasta

 Kuutasu*
Nädalakoormus (h)
4 last grupis6 last grupis8 last grupis
2 h 145 € 105 € 90 €
3 h 200 € 145 € 120 €
4 h 260 € 185 € 140 €
4,5 h (3x1,5) 275 €    
5 h 310 € 230 €   
6 h (4x1,5) 355 €    
7,5 h (5x1,5) 425 €    

 

 Miniklubi5-6-aastased
Nädalakoormus(45 min) 8-12 last
2 treenerit
2 x 80 €

* sisaldab treeneri juhendamist, väljaku renti ja varustust

 

Õppemaks arvestatakse perioodiks 1. september kuni 23. juuni ning selle tasumine toimub kümnes võrdses osas vastavalt ülaltoodud hinnakirjale. Arved esitatakse jooksva kuu eest hiljemalt 10. kuupäevaks.


Ühest perest lastele on hinnasoodustus 10%.

Alta tennisekoolile sporditegevuse toetuse mittemääramisel lisandub hinnakirjajärgsele kuutasule 10%. Sporditegevuse toetuse eraldamise Alta tennisekoolile saab elektrooniliselt kinnitada siin.

Kui õpilane on puudunud haiguse tõttu üle kolme nädala, vabastatakse ta lapsevanema või hooldaja kirjaliku avalduse alusel maksimaalselt poolest treeningmaksust ja teine pool, n-ö kohamaks, kuulub tasumisele. Tagasiarvestus tehakse järgmisesse kuusse. Lühemaajalisemate puudumiste korral on võimalik puudutud treeninguid kokkuleppel treeneriga teistes treeningrühmades ühe kuu jooksul järele teha.

Alta tennisekool on litsentseeritud huvialakool ning seega saab lapsevanem makstud koolitustasudelt tulumaksu tagasi tulumaksuseaduse § 26 alusel.